Начало
  Стомани за цементация
  Стомани за закаляване
  Инструментални стомани
  Контакти
 

Контакти:

Тел. офис: (02) 947 8724, 947 8744
Мобилeн тел.: 0888 536727
Факс: (02) 947 8739
Е-поща: interex_ltd@mbox.contact.bg
Е-страница: http://interexltd.my.contact.bg или http://interexltd.cjb.net
Адрес за кореспонденция: София 1510, п.к.11