Начало
  Стомани за цементация
  Стомани за закаляване
  Инструментални стомани
  Контакти
 

ИНТЕРЕКС ООД е учредено като дружество с ограничена отговорност през 1992г. от Софийски Градски Съд.

Адрес на управление : София 1202, ул."Малашевска" №8
ДДС номер                      : BG 040440178

Предмет на дейност:

  • Внос и продажба на ниско-, средно-, и високовъглеродна легирана и нелегирана конструкционна стомана, на пръти, квадратна, кръгла и плоска, марки : 18ХГТ,12XH3A, 20Х, 40Х, 30ХГТ, ШХ15, 100Cr6 1.3505 поDIN;
  • Внос и продажба на инструментални стомани, квадратна, кръгла, плоска, марки DIN 1.2343, 4Х5МФС, 5ХНМ, Х12МФ, X12;
  • Посредничество при продажба на инструментални стомани за шприцформи, пресформи, както и неръждавейка и термоустойчиви DIN17350, 1.2311,1.2312,1.2343, 1.2365,1.2714, 1.1730, 1.2379, 1.2842, 1.4021, 1.4057, 1.4401, 1.4429, 1.4539, 1.4742, 1.4841, 1.4878 и др.; Феросплави : феросилиций 45% Si